Γιατί Everest Challenge

Όραμα, Πάθος, Προσήλωση στον Στόχο.

3 βασικά συστατικά που αποτελούν το έναυσμα για κάθε προσπάθεια.

Δέσμευση, Στρατηγική, Ηγεσία

3 βασικοί πυλώνες που στηρίζουν την προσπάθεια για να στεφθεί με επιτυχία.

Συνεργασία, Εμπιστοσύνη, Συναδελφικότητα

3 θεμελιώδεις αξίες που διέπουν κάθε δυνατή ομάδα. 

Ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος, ο αρχηγός της πρώτης Ελληνικής αποστολής που κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, ενσαρκώνει τις αξίες που έφεραν τον ίδιο και την ομάδα του στην ιστορική αυτή επιτυχία. Η εμπειρία, η αμεσότητα, η μεταδοτικότητα και η μοναδική επιχειρηματική του οπτική αποτελεί πηγή έμπνευσης και θέτει το παράδειγμα, μέσα από πραγματικά γεγονότα, για κάθε ομάδα που καλείται να κατακτήσει την δική της κορυφή.

Η αντικειμενική αλήθεια μίας στρατηγικής προσπάθειας και η «αποκάλυψη» ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές παρά μέθοδοι, πρακτικές και αξίες που συνθέτουν την επιτυχία είναι μία αδιαπραγμάτευτα μοναδική προσλαμβάνουσα που θέτει σε λειτουργία την επιθυμία για την κατάκτηση των προσωπικών και ομαδικών στόχων.

Η ομάδα σας –στην άρτια λειτουργία της οποίας στηρίζεται η επιτυχία –θα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει την αίσθηση της συνεργασίας, να δεθεί, να γνωρίσει νέες οπτικές και τακτικές, να διασκεδάσει αλλά και να εμπνευστεί ώστε την επόμενη μέρα να αφιερωθεί με ακόμα περισσότερη όρεξη και διευρυμένους ορίζοντες στην κατάκτηση των στόχων σας.

Το Everest Challenge προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες και στην εταιρική κουλτούρα και στόχους με στόχο τι άλλο παρά την κατάκτηση του δικού σας «Everest».